Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

the Growlers - η επιστροφή

Οι Growlers επιστρέφουν στην Αθήνα στις 16 Απριλίου 2015 στο Gagarin για να σπάσουν τη μονοτονία.


www.elodiedaguin.com/

Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

White Fence στο An Club

μαζί με τους Alien Mustangs από τη Θεσσαλονίκη στις 5 Φεβρουαρίου 2015.

Tim Presley photography by Colette Pomerleau